tmcp
特码号码之最:
特码生肖之最:
特码五行之最:
特码波色之最:
尾数之最:
特码合数之最:
特码单双之最:
特码大小之最:
特码家野之最:
历史数据提示: 2002年增加至49个数字,增设七奖,并取消头奖累积奖金上限,2002年后的数据比较有参考价值。以上统计数据是从2002年开始统计!